Utvecklande samtal / coaching
Jag hjälper dig till insikter och lösningar på situationer genom utvecklande samtal. Jag använder metoderna NLP (neurolingvistisk programmering) samt KBT (kognitiv beteende terapi). Båda metoderna hjälper dig att hitta nya sätt att tänka och agera som i sin tur leder till positiva förändringar. bättre och positivare liv. Antalet samtal som behövs är individuellt och bestäms från gång till gång. Varje samtal pågår i en timme.

Kurs i självkännedom & positivt tänkande
Detta är en individuell kurs där du får lära känna dig själv samt hitta dina inre resurser. Du får mentala redskap att rensa ut hinder och begränsade tankar, samt bygger upp din självkänsla och ditt självförtroende. Kursen handlar om förändring som leder till positiva förändringar inom alla områden i ditt liv.

Parsamtal
Genom samtal hjälper jag er att öppna upp kommunikationen mellan er båda. Samt att skapa insikter och lösningar. Detta leder till ökad självkänsla samt en öppnare och ärligare kommunikation.

Högkänslighet
Jag hjälper dig förstå din högkänslighet, med dess styrkor samt vad känsligheten innebär. Jag ger hjälpmedel så som mentala redskap att hantera känslomässig överbelastning, negativa energier m.m. Insikt om att troligen vara högkänslig kommer i flera fall upp genom den individuella kursen i självkännedom.